ماشین فروش خودکار


نمایش:
مرتب کردن براساس:

ماشین فروش خودکار HV-101E

طراحی با کیفیتنمایشگر LCDتنظیم کننده طعم اتوماتیکبرنامه دادن به دستگاه توسط کاربردارای مخزن آسیاب ق..

6,500,000 تومان

ماشین فروش خودکار HV-707

طراحی با کیفیتنمایشگر LED&Seven Segmeمخزن های بزرگ مواد خامتنظیم دمای آب گرممخزن بزرگ لیوان کاغذ..

2,920,000 تومان

ماشین فروش خودکار301R/RD

طراحی با کیفیتنمایشگر LED&Seven Segmeطعم دهندگی اتوماتیکتنظیم دمای آب جوشمخزن بزرگ لیوان کاغذیمخ..

3,200,000 تومان