بعلت نوسانات بازار قبل از ثبت سفارش با این شماره در تماس باشید: 09129593129